Легалізація праці домашніх працівників в Україні: які зміни передбачає новий закон

Домашні працівники

В Україні готується до прийняття закон, який суттєво змінить життя домашніх працівників. Цей законопроєкт покликаний легалізувати їхню діяльність, надати їм більше прав та гарантій, а також захистити від експлуатації. Як оформити трудові відносини та які є умови такого роду праці. Про це детальніше розповість «Дніпро Оперативний». 

Хто такі домашні працівники та що таке домашня праця?

 • Домашній працівник — це особа, яка виконує домашню роботу в рамках угоди з роботодавцем. 
 • Домашня праця — це робота, яка проводиться на умовах трудового договору або контракту з метою підтримки домогосподарства.Начало формы

Що передбачає новий закон щодо регулювання праці домашніх працівників?

Законопроєкт №5695, який пройшов друге читання, спрямований на урегулювання умов праці для домашніх працівників та зменшення незадекларованої праці в Україні. 

Цей проєкт закону має на меті офіційно визнати домашню працю і забезпечити адекватну оплату праці цих працівників. Згідно з цим документом, трудові договори можуть містити положення про надання житла домашнім працівникам.

Як роботодавцям оформити трудові відносини з домашніми працівниками?

Робота з домашніми працівниками потребує офіційного оформлення. Це гарантує захист прав як працівника, так і роботодавця.

Основним документом, що регулює трудові відносини з домашнім персоналом, є трудовий договір. Він укладається в письмовій формі, у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.

У трудовому договорі чітко прописуються:

 • Сторони договору: прізвища, імена та по батькові роботодавця та працівника.
 • Предмет договору: вид роботи, яку виконуватиме домашній працівник.
 • Права та обов'язки сторін: чітко окреслюється, що саме зобов'язаний робити працівник, а які обов'язки лягають на роботодавця.
 • Умови оплати праці: розмір заробітної плати, порядок її виплати, тривалість робочого часу, відпочинку та інші нюанси.
 • Строк дії договору: може бути визначеним або невизначеним.
 • Умови розірвання договору: чітко прописуються причини та порядок розірвання трудових відносин.

Законопроєкт також визначає особливості припинення трудового договору з домашнім персоналом. Договір може бути розірваний:

 • З ініціативи однієї зі сторін.
 • За згодою сторін.
 • З ініціативи роботодавця з підстав, визначених законодавством, за 14 днів.
 • З ініціативи домашнього працівника у разі: вчинення стосовно нього членом домогосподарства винних дій, які посягають на честь чи гідність працівника або втручання в його особисте життя.

Важливо! До роботи з домашніми працівниками не допускаються особи, які не досягли 16 років.

Роботодавець повинен повідомити Державну податкову службу про те, що працівник був прийнятий на роботу та додатково про його звільнення.

Які права та обов'язки матимуть домашні працівники?

Легалізація праці домашніх працівників

 • Домашні працівники мають усі трудові права, що гарантовані законодавством про працю, включаючи норми безпеки та здоров'я на робочому місці.
 • Роботодавець та домашній працівник можуть самостійно вирішувати питання про необхідність ведення облікової документації та трудової книжки.
 • Домашні працівники підлягають державному соціальному страхуванню на добровільних засадах.
 • Для домашніх працівників, які працюють у домогосподарстві, встановлені додаткові права, такі як можливість отримання житла в рамках трудового договору та заборона роботодавця вимагати оплату за це житло.
 • Закон передбачає гарантії по поводу пошкодження гідності та недоторканості особистого життя для домашніх працівників.
 • Вимога роботодавця про передачу будь-яких документів (наприклад паспорт) домашнього працівника є незаконною.
 • Домашні працівники мають право на нормальну тривалість робочого часу та відпочинку, якщо це неможливо, можуть застосовуватися підсумковий облік робочого часу.
 • Домашні працівники самостійно ведуть облік свого робочого часу і погоджують його з роботодавцем.
 • Трудовий договір може передбачати періоди очікування, які вважаються робочим часом, з відповідними умовами оплати.

 Які гарантії оплати та умови праці?

Оскільки закон вносить зміни до Кодексу про працю, визначаючи поняття домашньої праці та домашніх працівників. Відтепер з домашніми працівниками має укладатися письмовий трудовий договір, де чітко визначаються:

 • робочий час, що не повинен перевищувати 40 годин на тиждень, та режим відпочинку;
 • умови оплати за періоди очікування або надання вільного часу за понаднормову роботу;
 • порядок та тривалість роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.

Також трудовий договір може містити умову щодо надання роботодавцем житла працівникові, яке може бути як платним, так і безоплатним. Проте роботодавець не може здійснювати відрахування заробітної плати як плату за користування житлом.

Де можна отримати більше інформації про новий закон?

Нагадаємо, ми писали раніше про новий закон про мобілізацію в Україні: хто має право на відстрочку.

Категорії: Життя міста

Мітки: Верховна Рада, Укр-нет, Закон